Zdobądź uprawnienia UDT z mateco

We wszystkich oddziałach mateco w całej Polsce prowadzimy cykliczne szkolenia przygotowujące do egzaminu UDT/TDT. Wybierz lokalizację najbliższą Twego miejsca pobytu: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Tychy, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.

W każdym oddziale mateco organizujemy egzamin przed komisją UDT/TDT kończący się wydaniem uprawnień umożliwiających bezpieczną pracę na podestach ruchomych przejezdnych, wózkach widłowych, ładowarkach teleskopowych (telehandlerach).

Załatwimy za Ciebie wszelkie formalności w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz TDT

Dostarczymy Ci niezbędne materiały naukowe do przygotowania teoretycznego. W naszych oddziałach nabędziesz praktyczną wiedzę z obsługi podnośników oraz każdego typu urządzeń do prac na wysokości.

Wszystkie nasze oddziały posiadają centra szkoleniowe oraz infrastrukturę do przeprowadzenia egzaminu praktycznego.

Prowadzimy szkolenia z zakresu:

Przeprowadź test z zakresu:


O nas

Firma mateco jest cenionym na rynku ośrodkiem szkoleniowym z bogatym, długoletnim doświadczeniem

Wychodząc naprzeciw Państwa licznym zapytaniom i oczekiwaniom, prowadzimy w naszych oddziałach cykliczne szkolenia z zakresu obsługi samojezdnych podestów ruchomych, ładowarek teleskopowych (telehandlerów) i wózków widłowych.
Jesteśmy certyfikowanym ośrodkiem szkoleniowym Urzędu Dozoru Technicznego.

Korzyści ze szkolenia:

 • mniej wypadków przy pracy
 • wzrost wydajności pracy
 • spełnienie wymogów prawnych
 • wzrost motywacji pracowników dzięki podnoszeniu kwalifikacji
 • spadek przerw w pracy wskutek nieumiejętnej obsługi maszyn

Organizacja i przygotowanie do egzaminu państwowego UDT, TDT, WDT

Przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego trwa jeden dzień, zakończone jest egzaminem państwowym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego, Wojskowego Dozoru Technicznego. Szkolenia i egzaminy odbywają się we wszystkich oddziałach mateco w Polsce. Zajęcia odbywają się w małych grupach z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych. Prowadzą je wykwalifikowani instruktorzy, zapewniając uczestnikom efektywne przyswojenie wiedzy zarówno praktycznej jak i teoretycznej.

Część teoretyczna:

 • Charakterystyka podestów, rodzaje podnośników
 • Praca podnośników, mechanizmy, budowa, funkcjonowanie oraz praca w specyficznych warunkach
 • Działanie urządzeń zabezpieczających
 • Przepisy UDT oraz przepisy BHP przy obsłudze urządzeń, warunki bezpiecznej pracy
 • Zachowanie w razie nieszczęśliwego wypadku

Część praktyczna:

 • Nabycie umiejętności prawidłowej obsługi podestu ruchomego
 • Przygotowanie urządzenia do pracy, czynności w czasie pracy i po jej zakończeniu
 • Obsługa różnych typów podnośników
 • Urządzenia zabezpieczające, opuszczanie awaryjne

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Przygotowanie do egzaminu z zakresu obsługi samojezdnych podestów ruchomych, ładowarek teleskopowych (telehandlerów) i wózków widłowych pozwala uczestnikom na praktyczne zapoznanie się z tymi urządzeniami oraz sposobami bezpośredniego ich wykorzystania do prac na wysokości i transportu materiałów. Absolwent szkolenia po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją UDT, TDT, WDT otrzymuje uprawnienia do obsługi samojezdnych podestów ruchomych, wózków widłowych lub ładowarek teleskopowych.

Powyższe uprawnienia, zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami musi posiadać każdy operator samojezdnych podestów ruchomych, wózków widłowych i ładowarek teleskopowych.

Istnieje możliwość uzyskania tłumaczenia certyfikatu w języku angielskim. Dokument powinien ułatwić otrzymanie pracy przy obsłudze danych typów urządzeń technicznych na terenie Unii Europejskiej.


Grupa mateco to:

 • 14.500 osób, które odbyły szkolenie
 • 2.500 pracowników
 • 700 pracowników serwisu technicznego
 • 160 oddziałów w 17 krajach
 • Ponad 62.600 aktywnych klientów
 • 330 lat łącznego doświadczenia
 • 560.000 umów wynajmu rocznie
 • 40.000 urządzeń w flocie

Pracujmy razem

Zakres szkolenia i rodzaj wymaganych uprawnień należy uzgodnić wcześniej z naszym działem szkoleń. Szczegółowe informacje na temat kursów i ich terminów dostępne są we wszystkich 13 oddziałach mateco oraz w dziale szkoleń

+48 32 22 33 032

udtszkolenia@mateco.pl

Nasze oddziały mateco 
w Polsce prowadzące szkolenia:

Formularz kontaktowy